Habiliteringscenter Habilis er et bredt tilbud til voksne udviklingshæmmede, herunder døgnstøtte, bofælleskaber, afklaringsforløb for unge, aktivitetstilbud, fritidstilbud samt tilbud til selvstændigt boende. Desuden har centret et døgntilbud til  senhjerneskadede.

Habilis består af en organisatorisk sammenlægning af følgende enheder; Bostedet Hjaltesvej, Botilbuddet Marienlystvej, Bofællesskaberne Frejasvej, Østerbro og Parcelvej, Åkjærsteamet, Aktivitetstilbuddet Magneten, Fritidsværestedet Toèren samt hjemme støtte til selvstændigt boende.

Publiceret 27-11-2017