Hvilke opgaver kan løses af frivillige i Habilis:

  • Samvær og hygge med borgerne, i borgernes hjem.
  • Motionsven/ledsagelse til f.eks. motion
  • Aktiviteter/ledsagelse uden for borgernes hjem, hvor der ikke er tale om en visiteret kommunal ydelse.
  • Arrangere og bistå ved arrangementer/aktiviteter generelt i Habilis.
  • Bidrage med personlige kompetencer, til aktiviteter for borgerne f.eks. etablering af musikgruppe, klubber og værksteder. 

Habilis til knytter en kontaktperson til de frivillige, som er ansvarlige for dialog, sparring, og relevant videndeling mellem Habilis medarbejdere og de frivillige. 

Publiceret 22-11-2017