Habiliteringscenter Habilis er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt, som kommer på såvel anmeldte som uanmeldte besøg.

Alle offentlige institutioner er i dag underlagt tilsyn af Det Sociale Tilsyn. 

Aktuelle rapporter vil være at finde på tilbudsportalen.

 

 

Publiceret 22-11-2017