Klub for yngre voksne med følger efter en hjerneskade

Klubben er et fritids– og trænings tilbud for borgere med følger efter en hjerneskade.  Det er frivilligt at komme i klubben og formålet er at tilbyde udviklende og lærende aktiviteter.

Der er personale i klubben. Som deltager er man aktiv i planlægning, forberedelse og gennemførelse af aktiviteter ud fra individuelle ressourcer.

Faste aktiviteter:

  •  Samvær
  •  Fællesspisning og madlavning
  •  Motion
  •  Værksteder
  •  Rådgivning og vejledning

Vi hjælpes ad med at lave lidt mad hver gang. Det koster lidt at spise med.

Har du lyst til at komme i klubben, skal du bare møde op:

CKU i Skive
Arvikavej 1-5
7800 Skive

Se kalender i folderen om klub tilbuddet i linket her under.

Publiceret 28-11-2017