Kommunen kan give tilbud om mentorstøtte til alle beskæftigelses lovens målgrupper med det formål at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse.

Habilis medarbejdere yder også mentorstøtte.

En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelses rettet tilbud m.v. En mentors funktioner kan være meget forskelligartede og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse.

Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

I tæt samarbejde med respektive specialrådgiver udarbejdes indsatsområder i forhold til den enkelte borger.

Der udarbejdes sammen med borgeren en konkret plan for, hvordan der skal arbejdes med de udvalgte indsatsområder. 

Publiceret 14-11-2017