Den enkelte borger får tildelt støtte med udgangspunkt i den individuelle handleplan. 

Det kan f.eks. være:

  • Hjælp til administration af økonomi.
  • Vejledning ved indkøb af dagligvarer og større investeringer.
  • Ledsagelse ved lægebesøg/tandlæge /sygehus
  • Støtte til udfærdigelse af papirer og gennemgang af post.
  • Hjælp til at opnå et netværk.
  • Støtte og vejledning i at træffe svære beslutninger
  • ADL-træning - Indøvelse i almindelig daglig levevis, hvor der arbejdes med aktuelle dilemmaer, der kan være opstået.
  • Kompensation for nedsat funktionsevne i forbindelse med kommunikation, struktur på dagligdagen m.m.

Læs mere om de enkelte tilbud ved, at klikke i menuerne til venstre.

Publiceret 14-11-2017