Habilis tilbyder støtte, vejledning og rådgivning til, at den enkelte kan leve et selvstændigt liv, udføre daglige gøremål og opnå struktur på hverdagen. Yde borgerne omsorg i forhold til nedsat funktionsevne.

Støtte til samvær med ligestillede, opnå og vedligeholde netværk.

Mulighed for personlig udvikling og selvstændighed samt styrkelse af de sociale og personlige færdigheder.

Støtte til at træffe valg og have indflydelse på eget liv og dagligdag.

Deltagelse i offentlige og kulturelle tilbud sammen med andre.

Individuel støtte og vejledning til f.eks. rengøring, gennemgang af post, bankbesøg, indkøb.

Støttetildeling er individuelt med baggrund i en § 141 handleplan og servicetildeling.

Støtten tilbydes som:
•Botilbud
•Døgndækket tilbud
•Støtte i eget hjem
•Aktivitetstilbud
•Mentorstøtte
•Fritids og Klubtilbud 

Læs mere om de enkelte tilbud ved, at klikke i menuerne til venstre.

I Habilis tager vi udgangspunkt i den habiliterende tankegang, hvor den enkelte borgers ønsker og drømme er i fokus. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i det individuelle med respekt for fællesskabet.

Publiceret 28-11-2017